Безплатна доставка над 500 лв.

Онлайн магазин

Шредери

Шредери

 

 

 

 


НОВОТО


ISO/IEC 21964

 

 Този нов международен стандарт се базира на съществуващия немски стандарт DIN 66399.

Международните стандарти за защита и унищожаване на данни бяха окончателно хармонизирани през 2018 г.

с въвеждането на стандарта ISO/IEC 21964.  


 

Международното законодателство определя начина, по който файловете и данните трябва да бъдат унищожавани в целия свят.


Международните организации по стандартизация ISO и IEC са разгледали голямото разнообразие от носители на данни, които се използват, и уточняват точни стандарти за правилното унищожаване на данните. Сега всички данни трябва да бъдат унищожавани в съответствие с еднакви критерии и по същия начин по целия свят. По този начин потребителите могат да очакват навсякъде уеднаквени стандарти за поверителност.

 

Изисквания


         

   

      Определете Вашите индивидуални изисквания за защита!

                            1. Клас на защита

                            2. Нива на сигурност


 

 

 

 

Клас на защита 

             1                        2                            3


Нормална конфиденциалност      Висока конфиденциалност                  Много висока конфиденциалност

     за вътрешни данни                           за поверителни данни                     за особено поверителни и секретни данни

 

 

 

Нива на сигурност за хартия

 

Shredded paper

       Има седем различни нива на сигурност.


Като общо правило:

колкото по-високо е нивото на сигурност, толкова по-малки ще бъдат шредираните частици.


 P-1       P-2    P-3

 

                 Обща информация          

                Вътрешни данни                  

               Конфиденциални

           и поверителни данни   

      

          Стари рекламни материали като    

                   брошури, каталози,

                  ваучери или купони.

 

                   Не е приложим за

               персонализирани данни.

             Вътрешна комуникация,

         като инструкции,формуляри

              или изтекли известия.


                 Не е приложим за

           персонализирани данни.

        Оферти, поръчки за покупка,

         потвърждения за поръчки

          или известия за доставка

              с адресни данни.

 

                   Вид на рязане:

     - 4 x 60 mm кръстосано рязане 

     - 6 x 50 mm кръстосано рязане

       

       P-4         P-5        P-6

     

         Особено конфиденциални

            и поверителни данни               

            Данни, които трябва да             

                 се пазят в тайна                       

         Поверителни данни,

  изискващи висока сигурност 

                                                

          Работни документи, фактури,

         данни за клиента, лични данъчни

              и финансови документи

  

Вид на рязане:

          - 4 x 10 mm кръстосано рязане

          - 3 x 25 mm кръстосано рязане

          - 4 x 40 mm кръстосано рязане

  Счетоводни баланси, отчети за

  приходите и разходите,

  стратегически документи,

  лични данни, проектни и

  инженерни документи

 

Вид на рязане:

         - 2 x 15 mm кръстосано рязане

Патенти, документи

за изследвания и разработки,

съществена информация,

която е важна за

вашето съществуване

    

Вид на рязане:

     - микро рязане 0,8 x 12 mm

 

P-7

                  Строго секретно                      

    Високо класифицирани данни

    за военните, посолствата,

    разузнавателните служби

                          

Вид на рязане:

           - микро рязане 0,8 x 5 mm

 

 

Определяне на изискването за защита

и определяне на класа на защита

 

Избор 

 

 

Категории материали


 Материали 1


       Информация в                                                Смалено представяне                                 Оптични носители на данни   

   оригинален размер                                               на информацията                                        например CD / DVD дискове

      например хартия,                                       например микрофилми, фолио                         

   филми, печатни платки


 Материали 2

  Магнитни носители на данни                         Твърди дискове с магнитни                   Електронни носители на данни     

   например ID-карти, дискети                                   носители на данни                             например флаш памети, чип карти

                                                   

                       

 С шредерите Ideal данните са в безопасност и правилно унищожени.

 GDPR също така регулира управлението и обработката на лични данни в цяла Европа и във връзка с всички европейски граждани от май 2018 г.


 

Шредерите на IDEAL ще Ви пленят не само със своята издръжливост и надеждност, но и с техния уникален, функционален и иновативен дизайн, съчетавайки най-високите стандарти за сигурност. Иновативната система за защита (SPS - SAFETY PROTECTION SYSTEM) гарантира висока сигурност и увереност на потребителите чрез електронно контролиране на отвора за подаване на хартията, електронна защита на вратите, автоматично реверсивно движение на мотора, в случай на задръстване на хартията с автоматичен стоп, автоматично спиране при препълване на коша за отпадъци и двойна защита на двигателите от прегряване.

 

 

 

Made in Balingen, Germany